Portál Franchising.cz je známý a populární mezi těmi, kteří hledají možnosti vlastního podnikání

Výběr franchisantů

PROFIT system pro klienty zpracovává a následně realizuje kampaně na získávání nových franchisantů či partnerů. Nejvyužívanějšími způsoby, které PROFIT system pro hledání franchisantů poskytuje, jsou:

Prezentace konceptu na portálu Franchising.cz

Direct mailing na potencionální zájemce z registru kandidátů, který spravuje PROFIT system

  • Jde o rozesílání informačních e-mailů subjektům, které mají zájem o podnikání v rámci některého z franchisových systémů. Kandidáty lze v registru rozdělit geograficky, podle oboru, ve kterém se pohybují či výše prostředků na investici.

PR kampaň franchisingového systému

  • Díky dlouhodobější PR kampani v různých typech médiích se koncept dostává do povědomí potencionálních kandidátů na franchisanty. Jejich získávání je pak výrazně jednodušší.

PROFIT system může svým klientům vypracovat také různé modely získávání kandidátů a vybrat ten, který je pro daný koncept nejúčinnější.

Cílená reklama a podpora
přináší odpovídají zájemce o spolupráci