PROFIT system pomáhá franchisorům s vypracováním celého či podstatných částí franchisového paketu: podnikatelský záměr, smlouva, provozní příručka

Služby PROFIT system

PROFIT system je konzultační firma, která se zabývá komplexním poradenstvím v oblasti franchisingu, agenturních a dalších partnerských systémů.

Poradenství ve franchisingu

PROFIT system se specializuje na vypracování franchisových paketů, zejména na přípravu podnikatelského záměru, franchisové smlouvy, provozní příručky, dohody o mlčenlivosti včetně marketingových a náborových materiálů. Firma také pomáhá při rozvoji připraveného franchisového systému.

Získávání partnerů

PROFIT system podporuje franchisové sítě v procesu získávání nových kandidátů na franchisanty. Společnost je provozovatelem portálu Franchising.cz a vydavatelem tištěného magazínu Vlastní firma FRANCHISING. PROFIT system také poskytuje služby v oblasti Public Relations s cílem podpořit rozvoj daného franchisového systému.

Export franchisy

PROFIT system může pomoci s expanzí za zahraniční trhy přes své kanceláře v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Slovinsku, Srbrsku a Chorvatsku a na Slovensku.

Komplexní pomoc franchisorům zahrnuje poradenství při přípravě systému a spolupráci při získávání partnerů