Konzultanti PROFIT system mohou provést audit provozní příručky, připravit provozní příručku či její osnovu

Provozní příručka

Provozní příručka má dva základní cíle. Především obsahuje zásady, podle kterých má franchisant v rámci daného franchisového systému jednat. Proto musí být provozní příručka obšírná a musí podrobně popisovat všechny aspekty jednání franchisanta. Na druhé straně právě díky tomu, že provozní příručka zachází až do nejmenších detailů, přináší majiteli franchisového systému náležitou ochranu jeho konceptu, know-how a jistotu plnění podmínek franchisové smlouvy ze strany franchisanta.

Poradenství

Konzultanti PROFIT system při přípravě provozní příručky získávají od svých klientů informace o fungování firmy (know-how), a to buď v písemné podobě či přímo prostřednictvím jednotlivých pracovníků, a přetváří je na funkční zásady franchisového systému. PROFIT system také pomáhá klientům připravit základní osnovu provozní příručky.

Konzultanti PROFIT system také na přání klientů přizpůsobí západoevropské provozní příručky na české prostředí nebo adaptují české provozní příručky pro trhy jiných zemí střední Evropy.

Provozní příručka je pomocníkem,
který umožňuje zachovat standardní kvalitu jednotlivých franchisantů