Public Relations je účinným způsobem podpory rozvoje franchisového systému

PR kampaň franchisového systému

PROFIT system službami v oblasti public relations (PR) zajistí klientům řízené šíření informací, díky kterým se dostane do povědomí institucí a cílových skupin, které jsou pro něj důležité. PROFIT system se specializuje na služby PR především pro franchisové koncepty a pomáhá jim tak k lepšímu prosazení se na trhu. Cílem PR strategie je podpořit dobré stránky franchisového konceptu, podpořit věrohodnost systému a úspěšně rozvíjet síť. PR zpřístupňuje klienta subjektům, které jsou pro rozvoj jeho konceptu důležité.

PROFIT system se dlouhodobě pohybuje v oblasti PR a podrobně ji zná. Úzce také spolupracuje s médii, včetně oborových. Tím klientům garantuje vysokou efektivnost PR strategie.

Služby PR se mohou týkat:

  • PR franchisového konceptu
  • Firemní PR (strategie rozvoje firmy)
  • PR managementu
  • PR produktu

Kontakt

Země a funkce Jméno Telefon
Jednatel Marek Halfar +420 604 287 085
Business development Lenka Nováková +420 777 773 787
Šéfredaktorka Ing. Barbora Štanglová +420 776 042 040

PROFIT system
se specializuje
na oblast PR
zaměřenou na podporu franchisového konceptu v českých médiích