Konzultanti PROFIT system doposud zpracovali více než 200 franchisových
a partnerských systémů, které působí ve střední Evropě

Podnikatelský záměr

Konzultanti PROFIT system před přípravou nového franchisového či partnerského systému vypracují obchodní analýzu, která popisuje podnikatelský záměr vzájemné spolupráce s potenciálním franchisantem. Podnikání v rámci franchisového systému musí přinášet zisk jak franchisantovi tak také franchisorovi. Franchisový systém musí obsahovat podobu provozovny, nejvhodnější místo pro podnikání, stejně tak ekonomické výsledky. Důležité je, aby podniaktelský záměr obsahoval konkurenční výhody, na kterých bude moci být postavena marketingová komunikace vůči potenciálním franchisantům.

Podnikatelský záměr obsahuje tyto části:

  • analýzu konkurečních nabídek franchisových systémů s podobným zbožím či službami;
  • popis provozních cílů: výše prodejů, sortiment, pravidla prodeje, lokalizace, teritoriální rozmístění sítě;
  • popis minimálních standardů kvality prodeje franchisové sítě;
  • vypracování finančního modelu spolupráce z pohledu franchisanta (partnera) a franchisora (organizátora systému;
  • určení velikosti franchisových poplatků, marží, provizí atp.
  • popis zásad přistoupení do systému;
  • identifikace potenciálních problémů, které mohou vyplynout při fungování franchisového systému.

Příprava franchisového paketu

Podnikatelský záměr je základní součástí celého franchisového paketu. Konzultanti PROFIT system pomáhají připravit také následující části dokumentace:

Správně vytvořená franchisa přináší užitek oběma spolupracujícím stranám