Dlouholeté zkušenosti poradců PROFIT system umožňují vypracování takové franchisové smlouvy, která bude přijatelná pro potenciálního franchisanta a zároveň bude chránit zájmy vlastníků franchisového systému.

Franchisová smlouva

Franchisová smlouva stanovuje základní pravidla každého systému a je nutné ji přizpůsobit podnikatelskému záměru dané franchisové sítě. V závislosti na individuálních potřebách a podmínkách, které plánuje realizovat majitel systému, pomáháme vybrat nejvýhodnější právní formu spolupráce v rámci sítě - franchisu nebo agenturní princip.

Služby pro provozovatele systému

Každé podnikání obsahuje specifika, která je nutné převést do franchisové smlouvy. Existují body, které se nesmí vynechat v žádné profesionálně vypracované smlouvě:

 • zásady vstupu do systému;
 • udělení franchisové licence;
 • doba trvání smlouvy;
 • oblast podnikání franchisanta (partnera);
 • práva a povinnosti obou stran;
 • ochranné známky a loga;
 • ochrana podnikatelského know-how;
 • konkurenční doložka;
 • školení;
 • franchisové poplatky, marketingové platby (ev. agenturní provize);
 • marketing a reklama;
 • možnosti kontroly ze strany franchisora (majitele či organizátora systému);
 • ukončení smlouvy.

Každá smlouva musí být připravena tak, aby byla přijatelná pro potenciální franchisanty, a zároveň aby obsahovala garance a jednoznačné zabezpečení pro majitele franchisového systému. Franchisová smlouva musí být také kompatibilní s dalšími částmi franchisového paketu a zejména s provozní příručkou. Bohaté zkušenosti při tvorbě franchisových paketů pro různé obory podnikání umožňuje poradcům PROFIT system vypracovat smlouvy, které jsou integrální součástí provozní příručky.

PROFIT system garantuje, že připravené smlouvy odpovídají českému právu a zvyklostem. Jsme schopni připravit smlouvy i pro další země střední Evropy.

Služby pro potenciální partnery systému

Franchisová, agenturní či jiná partnerská smlouva je základním dokumentem, který reguluje vztah mezi držitelem licence a majitelem systému. Obvykle se jedná o několikaletou smlouvu, která pro franchisanta, agenta nebo partnera znamená dlouhodobé investování vlastních, nezřídka významných finančních prostředků. I přesto se stává, že předkládaná smlouva stanoví organizátora systému či poskytovale licence do příliš dominantní pozice. Proto se musí zájemce o licenci, ještě před podpisem, velmi důkladně seznámit s textem smlouvy, aby měl úplné informace o právech a povinnostech. Každý poctivý poskytovatel licence umožní potenciálnímu partnerovi seznámit se se smlouvou a případně ji konzultovat s právníky.

Konzultanti PROFIT system mají bohaté zkušenosti s přípravou i úpravami franchisových, agenturních i jiných partnerských smlouv. Můžeme potenciálnímu partnerovi naznačit možné reálné důsledky vycházející ze smlouvy.

Každé podnikání obsahuje specifika, která je nutné převést do franchisové smlouvy